100

ก่อตั้งมากว่า (ปี)

70

บุคลากร (คน)

34

จำนวนห้องเรียน

1100

จำนวนนักเรียน (คน)

มาเรียนที่ รร.อนุบาลขุนหาญ(สิ) กันเถอะ

เรียนสนุก, ได้เล่นกีฬา
เสริมสร้างจินตนาการ

ห้องเรียนที่จะได้เรียนรู้อย่างเข้มข้นได้เรียนการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติโดยตรง

เริ่มตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยเน้นวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้เรียนรู้อัดแน่นเต็มหลักสูตร

ไว้ใจเราให้เราดูแลบุตรหลานของคุณ

สอบถาม/เสนอแนะ

เรายินดีรับคำแนะนำและตอบคำถามทุกท่าน

โรงเรียนของเราพร้อมให้การดูแล

    14 +

    โรงเรียน
    ในกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร

    หน้าแรก