กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชนินทร์ เชื้อสอน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ณัฐยา ปราสาททอง
ครู คศ.1

นวียา วันเปรียงเถาว์
ครู คศ.1

สุทธิพงษ์ ทองบุราณ
ครูผู้ช่วย

ปิยะรัฐ อุดมแก้ว
พนักงานราชการ