กลุ่มอำนวยการ

นางสาววรวรรณ สง่าโยธิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

นายสมจิตร บุญจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายสุขประเวช อสุระพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางจำนงค์ ปิยะพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวปวิลณมัย ศรีจันทรรัตน์
พนักงานราชการ

นางสาวประไพ วรรณทอง
ธุรการโรงเรียน