ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ!!! รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (ครู/วิทยากรสอนชาวต่างชาติภาษาอังกฤษ) (อ่าน 676) 13 มิ.ย. 65
Announcement of Anubankhunhan(Si) School: Selection of Candidates for the Position of Foreign English Teacher (อ่าน 816) 11 พ.ค. 65
Interview Candidates Announcement In the Position of Foreign English Teacher (อ่าน 821) 09 พ.ค. 65
รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (ครู/วิทยากรสอนชาวต่างชาติสอนวิชาอังกฤษ) (อ่าน 745) 12 เม.ย. 65
แจ้งปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3765) 15 ต.ค. 64
กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 14 (อ่าน 3745) 01 ต.ค. 64
กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 9 (อ่าน 3753) 28 ส.ค. 64
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ(ฉบับที่ 2) (อ่าน 3806) 08 ก.ค. 64
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 3673) 02 ก.ค. 64
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ดำเนินการปรับภูมิทัศน์เพิ่มเติมพื้นที่แหล่งเรียนรู้ (อ่าน 4032) 04 มิ.ย. 64
Selection of Candidates for the Position of Foreign English Teacher (อ่าน 4011) 13 พ.ค. 64
ประกาศ!!!!! เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4170) 12 พ.ค. 64
Interview and Written Test Candidates Announcement In the Position of Foreign English Teacher (อ่าน 3914) 11 พ.ค. 64
รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง/วิทยากรสอนชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 3754) 19 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (MSEP) ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3782) 12 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4228) 10 มี.ค. 64
การรับนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3944) 26 ก.พ. 64
ประกาศผลการคัดเลือกบุุคคลเพื่อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 6759) 20 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 6725) 18 พ.ย. 63
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 7168) 12 พ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 6988) 29 ก.ค. 63
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 7582) 23 ก.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ(MSEP) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7295) 27 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (Msep) (อ่าน 8305) 17 ก.พ. 63
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8516) 28 ม.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 7296) 30 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 8306) 29 พ.ย. 62
ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 7164) 19 พ.ย. 62
พิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) (อ่าน 7402) 18 มิ.ย. 62
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7186) 17 มิ.ย. 62
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7084) 06 มิ.ย. 62
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (อ่าน 7086) 26 พ.ค. 62
กิจกรรมวันรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7203) 08 เม.ย. 62
ประกาศ!!! รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MSEP ปีการศึก (อ่าน 8271) 02 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ(MSEP) (อ่าน 7308) 21 ก.พ. 62
ประกาศ!!! รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) (อ่าน 7724) 31 ม.ค. 62