ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๔๖๖ จนถึง ปัจจุบัน รวมอายุทั้งสิ้น ๙๖ ปี ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) จึงได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระจำนวน ๑๔ รูป 
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ประจำปีการศึกษา 2562
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กิจกรรมวันรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
ผู้ปกครองนักเรียนนำนักเรียนมอบตัว วันที่ 8 เมษายน 2562 ที่โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ในการนี้โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ(นายธนกร  แก้วธรรม)และคณะครูสายชั้นมัธยมศึกษาได้รับมอบไว้และจัดชั้นเรียนในลำดับต่อไป
 

ประกาศ!!! รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MSEP ปีการศึก
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ(MSEP)
ประกาศ!!! รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)