ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
วันไหว้ครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย - สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ - สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ - สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2563,11:34   อ่าน 686 ครั้ง