ติดต่อเรา
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
หมู่ที่ 1 บ้านสิ ถ.ขุนหาญ-กันทรลักษ์   ตำบลสิ  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
เบอร์โทรศัพท์ (045) 679227
Email : vcomtablet@gmail.com, kiangdaow_vee@hotmail.co.th, krukiangdaow@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1564.2847295593865!2d104.43160510872818!3d14.622268454617592!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3116d2f8d3b0e411%3A0x714a7106038f68de!2z4LmC4Lij4LiH4LmA4Lij4Li14Lii4LiZ4Lit4LiZ4Li44Lia4Liy4Lil4LiC4Li44LiZ4Lir4Liy4LiNKOC4quC4tCk!5e1!3m2!1sth!2sth!4v1550675872536" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>